عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 21 (C.E.F.T.21) Solutions A a - کلاس 1 زهرا یاوری باسمنج;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/25 1400/3/23 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-15:30 1,605,505 مجازی ثبت نام