عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 21 (C.E.F.T.21) Solutions A a - کلاس 1 بهنوش داربام;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 2,009,175 مجازی ثبت نام