عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (سطح1) - کلاس 5 شهره مصباحی آینده زن 1400/10/14 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:00-14:00 683,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح1) - کلاس 4 مسعود محمدزاده کرده ده مرد 1400/10/15 1400/10/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 683,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح1) - کلاس 3 مسعود محمدزاده کرده ده مرد 1400/10/6 1400/10/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح1) - کلاس 2 شهره مصباحی آینده زن 1400/10/5 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح1) - کلاس 1 شهره مصباحی آینده زن 1400/10/5 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:00-14:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (سطح1) - کلاس 2 زهره ابراهیمی زن 1400/10/1 1400/10/26 یکشنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح1) - کلاس 1 زهره ابراهیمی زن 1400/10/1 1400/10/26 یکشنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد