عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (سطح1) - کلاس 1 نگین برجی زن 1400/3/1 1400/3/23 یکشنبه - پنج شنبه 16:00-17:00 1,238,532 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (سطح1) - کلاس 1 علیرضا محمودی مرد 1400/1/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:15 642,210 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (سطح1) - کلاس 1 علیرضا محمودی مرد 1399/12/18 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد