عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
فن بیان و سخنوری - کلاس 2 علیرضا معینی مرد 1400/10/14 1400/12/3 سه شنبه 15:00-17:00 4,300,000 حضوری ثبت نام
فن بیان و سخنوری - کلاس 1 علیرضا معینی زن 1400/10/14 1400/12/3 سه شنبه 15:00-17:00 4,300,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
فن بیان و سخنوری - کلاس 4 رضا تفکری زن 1400/11/11 1400/12/28 دوشنبه 16:30-18:00 5,183,487 حضوری ثبت نام
فن بیان و سخنوری - کلاس 3 رضا تفکری مرد 1400/11/11 1400/12/28 دوشنبه 16:30-18:00 5,183,487 حضوری ثبت نام
فن بیان و سخنوری - کلاس 2 رضا تفکری مرد 1400/10/6 1400/12/28 دوشنبه 16:00-17:30 5,183,487 حضوری ثبت نام
فن بیان و سخنوری - کلاس 1 رضا تفکری زن 1400/10/6 1400/12/28 دوشنبه 16:00-17:30 5,183,487 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
فن بیان و سخنوری - کلاس 2 فریده محمدی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 11:30-12:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فن بیان و سخنوری - کلاس 1 فریده محمدی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 10:30-11:30 2,018,348 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
فن بیان و سخنوری - کلاس 1 فریده محمدی زن 1400/10/12 1400/11/30 یکشنبه 15:00-16:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد