عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تار - کلاس 1 علیرضا مصدقی مرد 1400/11/2 1400/12/23 یکشنبه 16:00-19:00 2,111,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی تار - کلاس 2 علی کرم طاهری کنگرشاهی مرد 1400/10/1 1400/12/25 شنبه 14:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی تار - کلاس 1 علی کرم طاهری کنگرشاهی مرد 1400/10/1 1400/12/25 شنبه 14:00-19:00 2,077,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد