عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
پیلاتس (سطح1) - کلاس 3 شادی قاسمی زن 1400/3/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:00-11:00 678,800 حضوری ثبت نام
پیلاتس (سطح1) - کلاس 2 ندا صفری زن 1400/1/14 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 678,800 حضوری ثبت نام
پیلاتس (سطح1) - کلاس 1 ندا صفری زن 1400/1/15 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 678,800 حضوری ثبت نام