عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) - کلاس 1 سحر صفردوست;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/15 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 825,689 مجازی ثبت نام