عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 4 (همدلی) - کلاس 2 معصومه امامی زن 1400/10/5 1400/10/12 یکشنبه 11:00-12:30 688,074 حضوری ثبت نام
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 4 (همدلی) - کلاس 1 معصومه امامی زن 1400/10/5 1400/10/12 یکشنبه 09:00-10:30 688,074 حضوری ثبت نام