عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 16 (C.E.F.K.16) Jolly Phonics 7a - کلاس 1 بهنوش داربام;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/12/28 چهارشنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 1,127,523 مجازی ثبت نام