عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (7) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1400/4/10 1400/6/11 پنج شنبه 17:00-18:15 1,238,550 مجازی ثبت نام