عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نمایش نامه نویسی 1 - کلاس 1 علی اکبر علیزاد شیرجو پشت;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/23 شنبه 17:00-18:30 4,000,000 مجازی ثبت نام