عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نمایش نامه نویسی 1 - کلاس 1 علی اکبر علیزاد شیرجو پشت;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/28 1400/3/22 شنبه 16:00-17:00 3,000,000 مجازی ثبت نام