عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی لباس مقدماتی - کلاس 2 مریم برغمدی زن 1400/3/1 1400/3/30 یکشنبه 15:00-17:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی لباس مقدماتی - کلاس 1 مریم برغمدی زن 1400/2/1 1400/3/30 یکشنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 1,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد