عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مهارت های زندگی (ویژه نوجوانان) - کلاس 5 سودابه غیری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 08:00-10:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مهارت های زندگی (ویژه نوجوانان) - کلاس 4 سودابه غیری زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 08:00-10:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مهارت های زندگی (ویژه نوجوانان) - کلاس 3 سودابه غیری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 08:00-09:00 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مهارت های زندگی (ویژه نوجوانان) - کلاس 2 سودابه غیری زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 08:00-09:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مهارت های زندگی (ویژه نوجوانان) - کلاس 1 سودابه غیری زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 08:00-09:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد