عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 8 (ارتباط بدون خشونت) - کلاس 3 فاطمه کاظمی سبزوار زن 1400/10/26 1400/12/28 یکشنبه 10:00-12:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 8 (ارتباط بدون خشونت) - کلاس 2 فاطمه کاظمی سبزوار زن 1400/10/12 1400/12/28 یکشنبه 10:00-11:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 8 (ارتباط بدون خشونت) - کلاس 1 فاطمه کاظمی سبزوار زن 1400/10/4 1400/12/28 یکشنبه 10:00-11:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد