عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مدیریت استرس - کلاس 1 سودابه غیری زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 11:00-12:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مدیریت استرس - کلاس 1 معصومه امامی زن 1400/10/4 1400/12/20 چهارشنبه 10:00-14:00 1,055,046 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد