عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 12(C.E.F.A.12) Speak out PI a - کلاس 1 مریم عباس زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/24 1400/3/18 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 2,385,322 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 12(C.E.F.A.12) Speak out PI a - کلاس 1 لیلا عرب باصری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/16 1400/2/18 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 1,284,404 مجازی ثبت نام