عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 11(C.E.F.A.11) Speak out E f - کلاس 2 عصمت عالی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/9 1400/5/13 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,834,863 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 11(C.E.F.A.11) Speak out E f - کلاس 1 عصمت عالی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/9 1400/5/13 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:50 1,834,863 مجازی ثبت نام