عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 7 (C.E.F.A.7) Speak out E b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1935;#ناهید قادری نسب 1400/10/5 1400/11/11 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:30-18:50 1,834,863 مجازی ثبت نام