عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه نقاشی روی شیشه - کلاس 1 مریم طالبی (پتینه) زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 10:00-12:00 1,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه نقاشی روی شیشه - کلاس 1 صدیقه کمالی دوست زن 1400/10/8 1400/12/25 چهارشنبه 14:00-16:00 2,310,000 حضوری ثبت نام