عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تفسیر عمومی قرآن کریم 3 (ترتیبی‌ - موضوعی) - کلاس 2 زهرا صبوری زن 1400/2/26 1400/3/31 یکشنبه 10:30-11:30 275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تفسیر عمومی قرآن کریم 3 (ترتیبی‌ - موضوعی) - کلاس 1 زهرا صبوری زن 1400/2/26 1400/3/31 یکشنبه 09:00-10:30 321,101 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد