عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قرائت تقلیدی ( سطح 2) - کلاس 2 پروین فرجی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 458,720 مجازی ثبت نام
قرائت تقلیدی ( سطح 2) - کلاس 1 پروین فرجی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 458,720 مجازی ثبت نام