عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
فن بیان و گویندگی مقدماتی- مربی محور - کلاس 1 نرگس رضائی زن 1400/10/23 1400/11/14 پنج شنبه 08:30-10:00 1,835,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
فن بیان و گویندگی مقدماتی- مربی محور - کلاس 5 آرش روازژیان مرد 1400/11/1 1400/12/28 سه شنبه 14:00-16:00 2,752,295 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فن بیان و گویندگی مقدماتی- مربی محور - کلاس 4 فرشته یوسفی زن 1400/11/1 1400/11/28 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فن بیان و گویندگی مقدماتی- مربی محور - کلاس 3 آرش روازژیان مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 14:00-16:00 2,752,295 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فن بیان و گویندگی مقدماتی- مربی محور - کلاس 2 فرشته یوسفی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فن بیان و گویندگی مقدماتی- مربی محور - کلاس 1 فرشته یوسفی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد