عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 15 (C.E.F.K.15) Jolly Phonics 6 - کلاس 1 نرگس محرمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/6 1400/12/28 دوشنبه - پنج شنبه 19:00-20:00 1,137,615 مجازی ثبت نام