عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
زبان انگلیسی دوره اول متوسطه- هفتم تا نهم - کلاس 2 فاطمه رفعتی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - سه شنبه 13:00-16:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زبان انگلیسی دوره اول متوسطه- هفتم تا نهم - کلاس 1 فاطمه رفعتی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - سه شنبه 13:00-16:00 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد