عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
غذاهای سنتی ایران - کلاس 3 مریم درودیان زن 1400/11/4 1400/11/25 دوشنبه 10:00-11:00 1,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
غذاهای سنتی ایران - کلاس 2 مریم درودیان زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-13:00 1,627,523 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
غذاهای سنتی ایران - کلاس 1 مریم درودیان زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-13:00 3,255,046 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد