عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تفسیر عمومی قرآن کریم 2 (ترتیبی- موضوعی) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2036;#فاطمه نخجیری 1400/1/17 1400/2/11 شنبه - سه شنبه 10:00-11:30 350,000 مجازی ثبت نام