عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ICDL3 - کلاس 1 زهرا آقاشاهی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 08:30-10:00 1,091,744 مجازی ثبت نام