عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ICDL3 - کلاس 2 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 15:00-16:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ICDL3 - کلاس 1 رضا مهدیزاده طاهری مرد 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه 15:00-16:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ICDL3 - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1400/12/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,376,140 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد