عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 2 - کلاس 1 شهره اصیل زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 11:00-12:30 1,850,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 2 - کلاس 1 زهرا مهدوی خانوکی زن 1400/10/1 1400/12/20 شنبه 14:30-16:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 2 - کلاس 1 علی رضازاده مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شطرنج مقدماتی 2 - کلاس 1 علی رضازاده مرد 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد