عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر اسطوره‌ای 2 (اسطوره‌های غیرایرانی) - کلاس 2 بهروز اتونی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/1 1400/6/30 سه شنبه 18:00-19:30 7,000,000 مجازی ثبت نام
شعر اسطوره‌ای 2 (اسطوره‌های غیرایرانی) - کلاس 1 بهروز اتونی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/19 1400/5/2 شنبه 19:00-20:30 900,000 مجازی ثبت نام