عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر اسطوره‌ای 2 (اسطوره‌های غیرایرانی) - کلاس 1 بهروز اتونی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/8 1400/12/28 چهارشنبه 18:00-20:00 8,165,138 مجازی ثبت نام