عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی روی پارچه - کلاس 4 مریم برغمدی زن 1400/3/3 1400/3/27 دوشنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی روی پارچه - کلاس 3 مریم برغمدی زن 1400/1/14 1400/3/30 پنج شنبه 09:00-10:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی روی پارچه - کلاس 2 مریم برغمدی زن 1400/2/1 1400/3/30 دوشنبه - پنج شنبه 11:00-13:00 1,376,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی روی پارچه - کلاس 1 مریم برغمدی زن 1400/1/16 1400/3/30 دوشنبه - پنج شنبه 13:00-14:30 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی روی پارچه - کلاس 1 مریم برغمدی زن 1400/2/19 1400/3/9 یکشنبه 11:00-13:00 1,697,247 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد