عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی خانواده - کلاس 6 سیدکمال موسوی مرد 1400/10/18 1400/10/30 دوشنبه 12:00-15:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی خانواده - کلاس 5 سیدکمال موسوی مرد 1400/10/18 1400/10/30 دوشنبه 09:00-12:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی خانواده - کلاس 4 سیدکمال موسوی مرد 1400/10/9 1400/10/30 شنبه 09:00-12:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی خانواده - کلاس 3 سیدکمال موسوی مرد 1400/10/9 1400/10/30 شنبه 12:00-15:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی خانواده - کلاس 2 سیدکمال موسوی مرد 1400/9/27 1400/10/7 شنبه 09:00-12:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی خانواده - کلاس 1 سیدکمال موسوی مرد 1400/9/27 1400/10/9 شنبه 12:00-15:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی خانواده - کلاس 2 عاطفه کامرانی زن 1400/10/15 1400/12/25 سه شنبه 10:00-14:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی خانواده - کلاس 1 عاطفه کامرانی زن 1400/10/1 1400/12/25 چهارشنبه 10:00-14:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد