عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مشاوره فردی خانواده - کلاس 5 سیدکمال موسوی زن 1400/3/12 1400/3/20 پنج شنبه 09:00-11:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی خانواده - کلاس 4 سیدکمال موسوی مرد 1400/1/28 1400/3/20 شنبه 09:00-12:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی خانواده - کلاس 3 سیدکمال موسوی مرد 1400/1/30 1400/1/30 دوشنبه 09:00-12:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی خانواده - کلاس 2 سیدکمال موسوی مرد 1400/1/26 1400/3/20 پنج شنبه 09:00-12:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مشاوره فردی خانواده - کلاس 1 سیدکمال موسوی زن 1399/12/19 1399/12/27 شنبه 09:00-13:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد