عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه مشاوره گروهی کودک - کلاس 2 سیدکمال موسوی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/1 1400/3/6 دوشنبه 12:30-13:15 100,917 مجازی ثبت نام
کارگاه مشاوره گروهی کودک - کلاس 1 سیدکمال موسوی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/1 1400/3/6 دوشنبه 12:30-13:45 110,000 مجازی ثبت نام