عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ترجمه و مفاهیم قرآن (سطح5 ) - کلاس 1 زینب فرخ زادی مطلق راد زن 1400/10/7 1400/11/26 سه شنبه 10:00-12:00 577,983 حضوری ثبت نام