عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
C.E.F.S. A LEVEL 20 -آزمایشی - کلاس 3 سید داود غمیلوئی مرد 1400/10/5 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:10-19:10 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
C.E.F.S. A LEVEL 20 -آزمایشی - کلاس 2 سید داود غمیلوئی مرد 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:30 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
C.E.F.S. A LEVEL 20 -آزمایشی - کلاس 1 سید داود غمیلوئی مرد 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:50-19:10 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد