عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
C.E.F.S. A LEVEL 20 -آزمایشی - کلاس 3 سید داود غمیلوئی مرد 1400/2/28 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:10-19:10 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
C.E.F.S. A LEVEL 20 -آزمایشی - کلاس 2 لیلا عرب باصری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/22 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 2,201,835 مجازی ثبت نام
C.E.F.S. A LEVEL 20 -آزمایشی - کلاس 1 لیلا عرب باصری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/16 1400/2/18 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 2,201,835 مجازی ثبت نام