عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 8 (C.E.F.S.A.8) Gold Advanced b - کلاس 1 سید داود غمیلوئی مرد 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:10-16:30 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد