عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 7 (C.E.F.S.A.7) Gold Advanced a - کلاس 1 میلاد مینا کار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/5 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 19:00-20:20 1,926,606 مجازی ثبت نام