عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 3 (C.E.F.S.A 3) Objective First c - کلاس 1 سید داود غمیلوئی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/9 1400/5/13 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:10-16:30 1,926,606 مجازی ثبت نام