عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تجوید مقدماتی (سطح 3) - کلاس 2 ابراهیم کرمانی نژاد زن 1400/3/2 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 15:30-16:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تجوید مقدماتی (سطح 3) - کلاس 1 ابراهیم کرمانی نژاد زن 1400/2/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 458,716 حضوری ثبت نام