عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روبات ابتدایی - کلاس 4 مرجان رحیمی زن 1400/11/16 1400/12/28 شنبه 14:00-15:00 779,817 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روبات ابتدایی - کلاس 3 مرجان رحیمی زن 1400/10/20 1400/12/28 شنبه 15:00-16:00 779,817 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روبات ابتدایی - کلاس 2 مرجان رحیمی زن 1400/10/18 1400/12/28 یکشنبه 12:00-13:00 779,817 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روبات ابتدایی - کلاس 1 مرجان رحیمی زن 1400/9/30 1400/12/28 شنبه 15:00-16:00 779,817 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد