عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (سطح 5) - کلاس 10 ندا صفری زن 1400/11/6 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح 5) - کلاس 9 علیرضا محمودی مرد 1400/11/2 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح 5) - کلاس 8 ندا صفری زن 1400/10/27 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح 5) - کلاس 7 علیرضا محمودی مرد 1400/10/21 1400/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح 5) - کلاس 6 ندا صفری زن 1400/10/20 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح 5) - کلاس 5 علیرضا محمودی مرد 1400/10/12 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح 5) - کلاس 4 علیرضا محمودی مرد 1400/10/8 1400/11/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح 5) - کلاس 3 ندا صفری زن 1400/10/6 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح 5) - کلاس 2 علیرضا محمودی مرد 1400/9/28 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (سطح 5) - کلاس 1 ندا صفری زن 1400/9/22 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد