عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته دان 5 و 6 - کلاس 3 فاطمه میرزائی(کاراته) زن 1400/11/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته دان 5 و 6 - کلاس 2 فاطمه میرزائی(کاراته) زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته دان 5 و 6 - کلاس 1 فاطمه میرزائی(کاراته) زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 412,844 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد