عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
فوتسال مقدماتی - کلاس 4 مهران عابدی مرد 1400/10/1 1400/12/27 چهارشنبه 12:00-13:30 7,798,166 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتسال مقدماتی - کلاس 3 مهران عابدی مرد 1400/10/1 1400/12/27 پنج شنبه 11:00-12:30 7,798,166 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتسال مقدماتی - کلاس 2 مهران عابدی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 12:00-13:30 3,119,266 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
فوتسال مقدماتی - کلاس 1 مهران عابدی مرد 1400/10/1 1400/12/27 شنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 4,678,900 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد