عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
والیبال پیشرفته مهارتی 1 - کلاس 2 زهرا لایق حقیقی زن 1400/1/14 1400/1/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال پیشرفته مهارتی 1 - کلاس 1 زهرا لایق حقیقی زن 1400/1/14 1400/1/31 شنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد