عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
والیبال پیشرفته مهارتی 1 - کلاس 2 محمدرضا درفش کاویان مرد 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 1,128,440 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال پیشرفته مهارتی 1 - کلاس 1 محمدرضا درفش کاویان مرد 1400/10/1 1400/12/22 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 2,247,706 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد