عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خودباوری - کلاس 1 معصومه امامی زن 1400/2/5 1400/2/12 یکشنبه 11:00-12:30 532,111 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خودباوری - کلاس 2 الهام مظلومی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/28 1400/3/29 سه شنبه 15:00-16:30 458,800 مجازی ثبت نام
خودباوری - کلاس 1 الهام مظلومی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/17 1400/3/25 سه شنبه 15:00-16:30 458,800 مجازی ثبت نام