عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خودباوری - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5999;#الهام مظلومی 1400/10/7 1400/10/28 سه شنبه 15:00-16:30 825,689 مجازی ثبت نام