عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سرمه دوزی - کلاس 1 پوران بنی طالبی دهکردی زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 12:00-14:00 1,900,000 حضوری ثبت نام