عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سرمه دوزی - کلاس 2 پوران بنی طالبی دهکردی زن 1400/2/30 1400/3/27 پنج شنبه 11:00-13:00 1,500,000 حضوری ثبت نام
کارگاه سرمه دوزی - کلاس 1 پوران بنی طالبی دهکردی زن 1400/2/16 1400/3/27 پنج شنبه 14:00-16:30 1,500,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سرمه دوزی - کلاس 1 فریده کامیاب کهران زن 1400/2/27 1400/3/10 دوشنبه - سه شنبه 08:00-10:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد