عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه حکاکی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی - کلاس 3 حسین اتابکی فر مرد 1400/10/23 1400/11/28 پنج شنبه 09:00-12:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه حکاکی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی - کلاس 2 حسین اتابکی فر مرد 1400/10/30 1400/11/28 پنج شنبه 12:00-15:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه حکاکی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی - کلاس 1 حسین اتابکی فر مرد 1400/9/25 1400/11/23 پنج شنبه 09:00-12:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد