عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده ازچرتکه (1-2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3510;#سمیه قانعی اردکانی 1400/4/3 1400/6/9 سه شنبه 15:00-17:30 1,238,532 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده ازچرتکه (1-2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3510;#سمیه قانعی اردکانی 1400/4/8 1400/6/24 سه شنبه 15:00-16:30 1,350,000 مجازی ثبت نام