عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
سوخت روی چوب (مقدماتی) - کلاس 1 عفت سعیدی مرد 1400/2/14 1400/3/31 سه شنبه 15:00-17:00 8,000,000 حضوری ثبت نام