عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تدویرخوانی (ترتیل مصطلح) سطح 1 - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#127;#پروین فرجی 1400/1/16 1400/3/31 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 321,110 مجازی ثبت نام
تدویرخوانی (ترتیل مصطلح) سطح 1 - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#127;#پروین فرجی 1400/1/16 1400/3/31 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 321,110 مجازی ثبت نام