عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 22(C.E.F.A.22) Speak out I e - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6570;#عصمت عالی زاده 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:20 1,926,606 مجازی ثبت نام