عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تثبیت محفوظات(ده جزء دوم) - کلاس 1 ايمان جعفری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 10:00-11:30 650,000 حضوری ثبت نام